Edificis

  • Slider_Edifici

  • Slider_Edifici_2

 

construccio · Fonaments, murs i pilars
· Estructura
· Cobertes
· Escales interiors
· Calefacció
· Ventilació
· Instal·lacions
· Fusteria exterior i vidreria
· Energia solar
· Substitució de vidres de finestres
· Terrasses de tarima
· Escales, paviments i rampes
· Impermeabilitzacions i terrats
· Sorrejats
· Oxidats de xapa


Tot tipus de construcció d’edificis per a diferents usos: residencials, docents, industrials, comercials.

Construïm edificis seguint les directrius de l´equip tècnic que l´ha dissenyat i ha dirigit el projecte.

  contactar

 

Galeria Fotogràfica
Scroll to Top