Masies

  • slider_masia_2

  • slider_masia_1
  • Slider_masias_4
  • Slider_masias_3

 

construccio · Fonaments, murs i pilars
· Estructura
· Cobertes
· Escales interiors
· Calefacció
· Ventilació
· Instal·lacions
· Fusteria exterior i vidreria
· Energia solar
· Substitució de vidres de finestres
· Terrasses de tarima
· Escales, paviments i rampes
· Impermeabilitzacions i terrats
· Sorrejats
· Oxidats de xapa

La construcció i rehabilitació de masies és una activitat cada vegada més important. En moments en els quals l’economia i el món del treball són molt i molt complicats, l’activitat agrària i la sostenibilitat guanyen terreny.

En la restauració o construcció de masies i cases de pedra sóm molt curosos mantenint l´aspecte i característiques originals, fent servir materials autòctons (pedra, fusta, teula recuperada) i dotant-les interiorment del confort al que estem acostumats: aïllament ,finestres de fusta ,  energies renovables, estufes i calderes de pellet,  pous, alternadors, dipòsits d´aigua, foses ecològiques.

Les masies aïllades han estat durant segles exemple d’autosuficiència però, amb l’arribada de serveis com les xarxes d’aigua potable i electricitat o els sistemes de sanejament, les coses han canviat. Sovint el subministrament a nuclis petits o masies aïllades és molt més complicat i, quan s’aconsegueix, més car. És per això que el projecte Masovera ha editat la “Guia de la masia sostenible” que ofereix consells per obtenir habitatges més sostenibles i reduir la dependència de serveis externs.

Els consells es divideixen en quatre apartats: energia, aigua, residus i habitabilitat, salut i medi ambient.

Energia
Antigament la dificultat d’accedir a fonts d’energia feia que es les masies es construïssin de manera que es pogués aprofitar al màxim la llum i la calor. Amb els anys i l’accés a altes fonts d’energia aquesta arquitectura tradicional s’ha oblidat. Aquest fet sumat a la presència cada cop més gran d’electrodomèstics ens fa més dependents dels subministraments externs i combustibles.

Una primera mesura d’estalvi és un bon aïllament, evitar pèrdues d’energia de manera que amb menys aportació externa puguem mantenir la temperatura. Si a més està ben orientada es pot aprofitar l’energia del sol per escalfar-la.

Tenir en compte la mida i orientació de les finestres, els tendals o la ventilació a l’hora de construir un edifici o de fer reformes és una mesura passiva d’estalvi energètic. Ens pot ajudar a emmagatzemar o a alliberar-nos de la calor exterior.

A més de les mesures en la construcció, la manera com s’utilitzen els electrodomèstics és important. Tenir bons hàbits i utilitzar electrodomèstics de baix consum ajuda a l’estalvi energètic que es transforma en estalvi econòmic.

Un altre punt a tenir en compte és l’ús d’energies alternatives. La solar fotovoltaica és una energia neta i molt competitiva en masies que, si es troben prop de la xarxa elèctrica poden vendre la que no necessitin. La solar tèrmica permet obtenir tota l’aigua calenta necessària en un habitatge mitjà reduint molt el consum ja que és un dels principals consums energètics. La minieòlica també és molt útil en habitatges aïllats, encara no està gaire estesa però els nous reglaments i els avenços tècnics fan possible un gran desenvolupament. Una altra font d’energia a tenir en compte és la biomassa, que consisteix a aprofitar la matèria orgànica per fer-ne combustible o per climatitzar. I per últim recomanen l’aprofitament de l’energia geotèrmica, que és l’energia procedent de la radiació solar que s’acumula al subsòl el sistema de climatització que consumeix més i el més constant, ja que no depèn de condicions climatològiques.

Aigua
Pel que fa l’aigua les masies tenen un problema afegit, les dificultats de fer-hi arribar la xarxa pública. La primera mesura evident és l’estalvi d’aigua a través de bons hàbits i dispositius pensats per aquesta finalitat. Tot i que l’accés a l’aigua cada cop és més fàcil a les masies cal tenir en compte que l’aigua potable és un bé escàs.

També es recomana la recollida de les aigües pluvials, que es poden fer servir per la rentadora, el rentaplats, el vàter o per regar i, amb un tractament adequat, fins i tot pel consum humà. També es poden aprofitar les aigües grises, provinents de la cuina, la rentadora i el bany. Normalment es consideren aigües residuals però amb un tractament adequat es poden fer servir per usos no potables reduint el consum fins un 25 per cent. També es pot instal·lar un sistema de depuració d’aigües residuals, que en un entorn urbà fan el clavegueram i les depuradores, per fer que aquestes aigües que l’ús ha fet contaminants deixin de ser-ho.

Residus
Cada cop generem més residus, i l’aïllament de les masies fa que sigui més complicat gestionar-ne la recollida. Per això és particularment important reduir els residus que es generen. En una masia és fàcil reduir al fracció orgànica si s’autogenera una part dels aliments i es fa compost amb els residus orgànics.

Habitabilitat, salut i medi ambient

Els materials i la manera com està fet un edifici també el pot fer més sostenible i, a més a més, tenir una influència positiva en la nostra salut i qualitat de vida. En la tria de materials a vegades la solució respectuosa amb el medi ambient és més cara, però el fet que aquests materials tinguin cada cop més bona fama fa que n’hi hagi de més variats i assequibles.

Per saber si un material és sostenible cal fixar-se en la despesa energètica que es genera al fabricar-lo, que no sigui contaminant, que sigui reciclable o reutilitzable i produït en una zona propera.

En resum, tots aquests consells van dirigits a aconseguir un edifici saludable, que és aquell que, seguint tots aquests consells, aconsegueix un edifici amb el menor impacte ambiental possible i on els seus habitants visquin amb el màxim confort.

  contactar

 


 
Galeria Fotogràfica
Scroll to Top